РЕКЛАМИРАЈ СЕ!

Портал БПинфо.рс постоји од маја 2018. године, а настао је на основу предходног портала бацкапаланкаинфо.цом који је присутан од 2016. године. Наша циљна група су сви посетиоци које интересује свакодневни живот Бачке Паланке, да ли кроз текстуалне, фото или видео извештаје, најаве предстојећих дешавања, актуелне сервисне информације и промоције. Једна од вредности портала је свакако интеракција са посетиоцима и њихово активно учествовање кроз полемику и коментарисање дневног садржаја на нашој Фејсбук страници и групи.

ЗАШТО ИНТЕРНЕТ ОГЛАШАВАЊЕ?
Однос утрошеног времена/новца, са једне и постигнут ефекат са друге стране убедљиво су најекономичнији и знатно успешнији од класичних видова маркетинга. Интерактивни маркетинг – директна комуникација и могућност прецизне сегментације тржишта, тзв. циљано оглашавање.

ПРОМОЦИЈА ПУТЕМ ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА
Активности комуникације са јавношћу путем друштвених мрежа повећавају видљивост објављеног садржаја. Портал БПинфо.рс. има своју Фејсбук страницу – БП Инфо (преко 11.000 пратилаца) и Фејсбук групу (преко 10.000 чланова) путем којих ради пласирање садржаја, односно плаћену промоцију објава за промотивне активности, користећи прилагођени текст и визуал. Поред Фејсбука ту су и Тwиттер и Инстаграм.

 

За више детаља пишите нам на адресу портала bapvestioffice@gmail.com или нас позовите на 065 855 8785