Impressum

IMPRESSUM

Izdavač: Moja Bačka Palanka
E-mail redakcije: bpdesavanja@gmail.com

MARKETING

E-mail: bapvestioffice@gmail.com

NAZIV MEDIJA
BP INFO

REGISTARSKI BROJ MEDIJA
IN000773

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:

Jovana Danilov

065/8558785