НЕШТИН: Сремска кућа отвара врата

НЕШТИН: Чланови Општинског већа у Бачкој Паланци, а председавао је заменик председника општине Александар Борковић, усвојили су закључак о приступању реализацији пројекта „Израда пројектно-техничке документације за привођење намени објекта народног градитељства у Нештину у циљу одрживости и унапређења туристичке понуде у окружењу, природног и културног наслеђа“.

– То је у складу са условима конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама на територији АП Војводине за финансирање туристичких потенцијала од значаја за Војводину – рекао је, између осталог, Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду Општинске управе.

За реализацију овог пројекта, у овој години, неопходно је око милион динара, а овај износ у целости ће покрити Покрајински секретаријат за привреду и туризам. Реч је о уређењу Сремске куће, а све у циљу побољшања туристичких потенцијала бачкопаланачке општине.

Сремска кућа у Нештину и овом делу Срема који администаративно припада бачкопаланачкој општини, познатија је као Савића кућа, јер је својевремено држава ово здање откупила од некада познате трговачке породице Савић. То је развијена сеоска кућа из средине 18. века, карактеристична за подручје Срема. Кућа има статус споменика културе у категорији непокретних добара од изузетног значаја.

Радови на конзервацији и рестаурацији почели су још 1990. године, а настављени 1991. и 1992. године. Током 2012. године урађена је конзервација и рестаурација под наѕором Покрајинског завода за заштиту споменика културе. Објекат је правоугане основе, са три вертикална нивоа, јер је грађена у брегу, па има подрум, приземље и таван. Зидови су рађени са испуном од плетара, а кров је покривен трском. Кућа је троделна – соба, кухиња са огњиштем, па опет соба. Посебност се огледа у гонгу са декорисаним дрвеним стубовима на дворишној, тако и на уличној фасади, али и малим тремом на предњем забату. У дворишним делу изграђени су и пратећи објекти реплике као што је амбар, али и друге просторије.

Ова кућа са двориштем и пратећим објектима већ представља делом и музеј на отвореном, место је окупљања приликом овдашњих светковина, али га организовано посећују и учесници разних манивестација које се одржавају у овом делу фрушкогорског дела приобаља Дунава.

Пратите БПИНФО.РС на ФЕЈСБУКУ:
https://www.facebook.com/backapalankainfo

Извор: Дневник / Фото: Промо