Четвртина младих у Србији незапослена и нешколована

Foto: Pixabay

Готово сваки четврти грађанин Србије узраста од 20 до 34 године, односно њих 24,1 одсто, спада у групу незапослних и нешколованих грађана, показали су подаци Еуростата за 2018. годину.

Према овом истраживању, тај проценат на нивоу целе Европске уније износи око 16,5 одсто, односно сваки шести грађанин овог узраста.

Ситуација је, по овом питању, најповољнија у Шведској, где незапослених и нешколованих младих људи има свега осам одсто, потом у Холандији (8,4 одсто), Луксембургу (9,9 одсто) и Малти (10,1 одсто).

С друге стране, Италија и Грчка су, у поређењу са другим чланицама Европске уније, државе са највишим процентом незапослених и нешколованих младих људи – 28,9 и 26,8 одсто, што значи да више од четвртине младих у ове две државе спада у ову групу.

Разлика, такође, постоји и међу половима. На нивоу целе Европе незапослених и нешколованих жена узраста од 20 до 34 година има 20,9 одсто, док овај проценат за мушкарце износи свега 12,2.