Бачка Паланка „пливала“ 1965. године, да ли се исто може поновити?

БАЧКА ПАЛАНКА – Пролећа 1965. године, Дунав је топљењем снега у Немачкој и Аустрији полако повећавао ниво, да би 2. априла била проглашена редовна одбрана од поплава.

Биле су то највеће поплаве двадесетог века које Србија памти. Највише је страдала Војводина, а под водом је била и Бачка Паланка.

Паланка је тада претрпела велику штету, а истраживали смо како се град данас штити од евентуалних поплава?