Ако се добро покажу, државни службеници могу да напредују за чак два платна разреда

Foto: Pixabay

Уколико се добро покажу на послу и превазиђу очекивања надређених, државни службеници могу да добију повећање плате и до 8.000 динара, предвиђено је новим системом награђивања.

Вредновање рада државних службеника почиње 1. јануара наредне године и трајаће до краја 2020. године, предвиђено је изменама Закона о платама државних службеника и намештеника које је Влада усвојила прошле недеље, а о којима Скупштина Србије треба да расправља, пише Блиц.

Након тога, у 2021. руководиоци ће донети писану оцену за сваког запосленог, а они који се добро покажу могу да рачунају на аутоматско повећање зараде. По основу награђивања, њихове плате тако би могле да буду увећане за неколико хиљада динара до 8.000 месечно колико би, рецимо, добио виши саветник, односно руководилац одељења за кадрове, правне послове, финансије или комуникације.

Како је прецизирано, државни службеник који две године узастопно добије оцену „нарочито се истиче“, што значи да је превазишао очекивања, може да напредује за два платна разреда.

За један платни разред напредује државни службеник коме је две године узастопно, без обзира на редослед, одређена оцена „истиче се“ или оцене „нарочито се истиче“ и „истиче се“.

За један платни разред напредује државни службеник коме је три године узастопно одређена оцена „добар“ или оцене „истиче се“ и „добар“.

Практично, ако се покаже добро на послу, правник или економиста у звању млађег саветника могли би да напредују по два разреда и добију повећање по 4.000 динара. Помоћник директора одељења за кадрове или финансије могао би у таквим околностима да добије повишицу од 6.500 динара, а његов надређени 1.500 динара више.

Државни службеник може да напредује и премештајем на више извршилачко радно место у истом или другом државном органу. Услов је најмање два пута узастопно одређена оцена „нарочито се истиче“ или четири пута узастопно „истиче се“, као и да постоји слободно радно место и да државни службеник испуњава услове за рад на њему.

Досадашњи систем подразумевао је оцењивање од један до пет и дешавало се да сви службеници имају петице.

Од 2007. од када је уведен систем, готово 90 одсто српских чиновника могло се похвалити да има највише оцене. У Европи истовремено то је могло само њих 15 одсто.

Ко су државни службеници?

Државни службеник је особа која ради у органима државне управе, судовима, јавним тужилаштвима, Републичком јавном правобранилаштву, Скупштини, у органима које бира Скупштина, те у службама председника Републике, Владе, Уставног суда… Државни службеници нису народни посланици, председник, судије Уставног суда, чланови Владе, судије, јавни тужиоци, заменици јавних тужилаца и друга лица која на функцију бира Скупштина или поставља Влада.

Аутор: Блиц