Затворени објекти за прераду хране у Футогу и Новом Саду због лоше хигијене

Foto: Pixabay

Ветеринарска инспекција привремено је забранила прераду хране привредним субјектима „Мадеко 2013 ДОО“ из Футога и „ДОО Фриго Пејић“ из Новог Сада, јер нису испуњавали услове за хигијену хране, саопштила је данас Управа за ветерину Министарства пољопривреде.

Како је прецизирано, код тих компаније, који имају одобрење за прераду меса, утврђено је да у објектима нису испуњени општи услови хигијене хране (просторије, опрема, хигијена), као и посебни услови за хигијену хране који се односе на примену система самоконтроле.

У једном објекту, затечена је храна која није декларисана, те није било могуће утврдити следљивост у укупној количини од 716 килограма, због чега је проглашена небезбедном за исхрану људи и послата на нешкодљиво уклањање у присуству ветеринарских инспектора.

У другом објекту, храна у укупној количини већој од 1.406 килограма, није складиштена на прописаној температури, што је довело у сумњу безбедност те хране, те је спроведено службено узорковање и храна је стављена ван промета до добијања резултата испитивања.

За обе фирме изречена је мера забране употребе просторија и опреме, односно производње, до отклањања утврђених недостатака.