Управљање отпадом по ЕУ стандардима до 2020.

Град Нови Сад и 16 локалних самоуправа моћи ће да рачунају на подршку пројекта Немачке развојне сарадње (ГИЗ) „Управљање отпадом у контексту климатских промена (ДКТИ)”. Споразуми о сарадњи су потписани 7. јуна, а реч је о подршци коју ће општине добити у процесу успостављања одрживих система управљања отпадом у складу с најбољим европским праксама.

До краја 2020. године, у изабраним регионима (Нови Сад, Лапово и Крушевац) ГИЗ ће пружати техничку и стручну помоћ локалним самоуправама у унапређењу система управљања отпадом у циљу ублажавања климатских промена, и то применом циркуларне економије. У реализацији активности учествоваће 17 локалних самоуправа: Нови Сад, Бачки Петровац, Бачка Паланка, Врбас, Беочин, Темерин, Србобран, Жабаљ, Лапово, Баточина, Рача, Деспотовац, Крушевац, Александровац, Брус, Варварин и Ћићевац.

Имајући у виду тренутне изазове који су пред локалним самоуправама у области управљања отпадом, у наредне три године, пројекат ће обухватити следеће активности: припрему/ревизију регионалних планова управљања отпадом у одабраним регионима, изградњу постројења за третман биоразградивог отпада, као и унапређење приступа циркуларној економији у области управљања отпадом, узимајући у обзир смањење емисија гасова с ефектом стаклене баште.

Посебан фокус биће стављен на формализацију рада неформалних сакупљача отпада, њиховом укључивању у систем и успостављању савремене праксе управљања отпадом, са циљем да се до краја 2020. године отвори одређен број додатних радних места за социјално угрожене групе.

За Град Нови Сад и општине Јужнобачког региона за управљање отпадом – Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Србобран, Темерин, Врбас и Жабаљ, у Андревљу, 11. и 12. јуна 2018. године одржана је прва дводневна радионица планирања активности. Циљ радионице био је упознавање општинских пројектних тимова са планираним активностима, као и припрема акционих планова за наредни период.

Током рада дискутовано је о темама које ће бити покривене Пројектом, а то су институционални развој система управљања чврстим отпадом, примена принципа циркуларне економије на локалном нивоу увођењем система примарне сепарације и смањења биодеградабилног отпада, укључивање неформалних сакупљача секундарних сировина у систем управљања отпадом и учешће грађана у релевантним процесима за примену циркуларне економије и управљање чврстим отпадом.

Пратите БПИНФО.РС на ФЕЈСБУКУ:
https://www.facebook.com/backapalankainfo

Извор: Дневник / Фото: Дневник