Трошкови домаћинства у Србији већи од просечних прихода

Foto: BPinfo.rs

Просечни месечни приходи у новцу и у натури по домаћинству у Србији у првом квараталу ове године износили су 65.872 динара, док су издаци били 66.064 динара, саопштио је Републички завод за статистику.

Приходи су номинално били већи 5,4 одсто у односу на први квартал претходне године и за 0,1 одсто него у четвртом кварталу 2018, док су просечни расходи домаћинстава били већи за 3,8 одсто него пре годину дана, а за 0,1 одсто него на крају прошле године, преноси Н1.

Највећи удео у приходима у новцу и у натури имају приходи из редовног радног односа (49,3 процента), пензије (32,3 процента), приходи од пољопривреде, лова и риболова (4,7 процената), натурална потрошња (3,4 процента) и приходи ван редовног радног односа (2,7 процената).

У издацима за личну потрошњу домаћинстава највећи удео чине трошкови за храну и безалкохолна пића (34 одсто) и за становање, воду, електричну енергију, гас и остала горива (17,3 одсто). Следе издаци за транспорт (9,3 одсто), за остале личне предмете и остале услуге (5,9 одсто), за комуникације (5,5 одсто), за одећу и обућу (5,3 одсто), за рекреацију и културу (4,7 одсто), за алкохолна пића и дуван (4,7 одсто), за здравље (4,4 одсто) и за опрему за стан и текуће одржавање (4,2 одсто), пише Бета а преноси Н1.