Trku dana dobio Isaac Newton A.T. sa vozačem Dejanom Petrovićem

DESPOTOVO: Konjički klub „Despotovo“ je u nedelju 21. jula ponovo bio uspešan organizator kasačkih trka. Na programu je bilo devet kasačkih trka.

Pobedu u trci dana „Memorijal prof. dr Nikola Pejić“ ostvarilo je grlo Isaac Newton A.T. sa vozačem Dejanom Petrovićem.