Приведена седморица саобраћајаца у Бачкој Паланци

БАЧКА ПАЛАНКА: Припадници сектора унутрашње контроле МУП-а су јутрос око 8 часова у полицијској станици у Бачкој Паланци привели седморицу саобраћајних полицајаца.

Они су спроведени на саслушање у Полицијску управу Нови Сад. За сада није познат разлог саслушања.

Надлежност сектора унутрашње контроле је да контролише законитост рада полицијских службеника, као и других запослених у Министарству, а посебно у погледу поштовања и заштите људских права при извршавању послова из свог делокруга рада полиције.

Велика пажња овог сектора посвећена је превенцији и сузбијању кривичних дела из области корупције, као и других кривичних дела која се гоне по службеној дужности извршених на раду или у вези са радом од стране полицијских службеника и других запослених у Министарству. Сектор врши проверу злоупотреба и повреда службене дужности на начин утврђен посебним прописом министра.