Санира се обала Дунава код Вајске

ВАЈСКА – Санација леве обале реке Дунав у зони црпне станице „Лабудњача“, код Вајске, започета пре два месеца, настављена је ове недеље. Током јула у оквиру припремних радова раскрчено је растиње и обављено нулто снимање терена. Међутим, лоша хидролошка ситуација, низак водостај Дунава, обуставили су радове на постављању обалоутврде која ће обалу заштитити и од све израженије ерозије. Почетком ове недеље хидролошка ситуација је ипак повољнија па су активности на овој инвестицији настављене.

Омогућен је транспорт камена бродом и његова уградња. Радови који се изводе спречиће приближавање реке насипу и осталим водним објектима, у овом случају – изливној грађевини ЦС „Лабудњача“, а све у циљу заштите брањеног подручја од високих вода Дунава.

Укупна вредност радова је 159 милиона динара, а финансирају се из Покрајинског фонда за воде АПВ. Извођач радова је ВД „Дунав“ А.Д.Бачка Паланка као носилац у име групе понуђача, а динамика радова и окончање комплетног посла у великој мери ће зависити од водостаја Дунава.

Извор: РТВ / Фото: Воде Војводине