ПРЕДЛОЖЕНА СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА ПЕРИОД 2019-2022. ГОДИНЕ

Општинско веће Општине Бачка Паланка, на данашњој 115. седници, утврдило је Предлог Одлуке о усвајању Стратегије развоја социјалне заштите општине Бачка Паланка за период 2019-2022. године. У оквиру Стратегије налазе се три приоритетне категорије становништва: деца и млади, особе са инвалидитетом и старија лица.

У категорији деце и младих посебна пажња биће усмерена на децу из породица са поремећеним породичним односима, децу и младе са поремећајима у понашању и децу и младе без родитељског старања.
Стратегијом је предвиђено побољшање квалитета живота и услуга намењених особама са инвалидитетом и њихових породица путем различитих мера које, између осталог, обухватају и формирање дневног боравка у граду Бачка Паланка.
Такође, планирано је и организовање рада службе помоћи у кући и кућне неге за старија лица као и отварање клубова за старија лица у 10 сеоских месних заједница.

Стратегија ће бити достављена Скупштини општине Бачка Паланка на разматрање и усвајање.

Већници Општинске управе општине Бачка Паланка на данашњој седници одлучивали су и о другим питањима из делокруга свог рада.