Од следеће године жене раде шест месеци дуже до испуњења услова за пензију

Остало је још месец и по дана за запослене који испуњавају овогодишње услове за пензионисање да поднесу захтев, а сваки захтев поднет након Нове године односиће се на услове који важе за 2019. годину, што за жене значи да морају да раде пола године дуже.

Према Закону о ПИО, услов за одлазак жена у пензију у овој години је, за старосну пензију 62 године живота и најмање 15 година пензијског стажа, а услов за одлазак у превремену пензију, која носи трајно умањење од 0,34 одсто по месецу недостатка до пуне, је 38 година стажа и најмање 56 година и четири месеца живота.

Већ од почетка наредне године, услов за старосну пензију за жене биће 62 године и шест месеци, односно пола године живота више. С друге стране, услов за превремену старосну пензију за жене догодине је 38 година и шест месеци стажа и најмање 57 година живота, пише Дневник.

У превремену старосну пензију могу и мушкарци и њима је у овој години потребно 40 година пензијског стажа и најмање 57 година и осам месеци живота.

Сви који се стажом и годинама уклапају у услове пензионисања, без обзира да ли је реч о старосној или превременој старосној пензији, треба да до последњег дана 2018. године поднесу захтев Фонду ПИО за одлазак у пензију и приложе сву потребну документацију. С даном подношења захтева у фирми траже раскид радног односа због одласка у пензију. Између захтева за пензионисање и захтева за раскид радног односа не сме бити празног хода, односно датуми треба да се поклапају.

Након подношења захтева са пензионисање, Фонд ПИО ће у року од 90 дана донети привремено решење о пензионисању, а затим и коначно. У обрачун висине пензије улазе све године пензијског стажа.

Први корак у израчунавању висине пензије је утврђивање висине свих зарада које је будући пензионер остварио током радног века у свакој календарској години. Потом је неопходно остварену зараду у свакој години упоредии са просечном платом у Србији за исти период.

Висина пензије зависи од личног бода, који се множи са општим бодом. Лични коефицијент утврђује се када се сабере свака годишња зарада и подели са просечном зарадом за сваку годину појединачно. Добијени износ за сваку годину сабира се и дели са укупним пензијским стажом. Када се утврди коефицијент, он се множи са годинама стажа и тако се долази до личног бода. На крају се тај лични бод помножи са оптштим бодом који се утврђује сваке године. До овог месеца он је износио 772,31 динар.

„Новопечени“ пензионери морају знати да прво добијају привремено решење о пензионисању, а тек након одређеног времена, које је последњим изменама Закона о ПИО смањено, коначно. То коначно решење може донети већу пензију, али може и мању. У случају да се при коначном обрачуну покаже да је пензионер у време привременог решења о пензионисању примао више него што треба, он има обавезу да преплату врати, што се може урадити у више рата.

Извор: 021.рс / Фото: Пиxабаy