Позив за угоститеље за пружање услуга на базену у Бачкој Паланци

Foto: Pixabay

УСР „Тиквара“ упутила је јавни позив свим заинтересованим правним лицима која се баве угоститељском делатношћу за заједнички наступ и организацију пружања угоститељских услуга на базену у Бачкој Паланци.


Позвана су сва заинтересована правна лица да у понедељак, 22. јула, у 10:00 часова дођу у просторије УСР Тиквара и своје понуде доставе у затвореној коверти, како би на лицу места приступили заједничком отварању понуда.

Минимална цена износи 1000,00 динара по дану. Све додатне информације можете добити на телефон 065 55 83 464.