Одржана 25. седница Скупштине општине Бачка Паланка

Дана 6. августа 2018. године одржана је 25. седница Скупштине општине Бачка Паланка. Седницом је председавао председник Скупштине општине Бачка Паланка, Мита Лачански, који је за седницу предложио дневни ред са допуном следећих тачака: Доношење Одлуке о усвајању Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у Општини Бачка Паланка 2018-2021. године, Доношење Решења о престанку дужности председника, заменика председника и чланова Комисије за доделу стипендија ученицима и студентима, Доношење решења о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за доделу стипендија ученицима и студентима и Доношење решења о разрешењу и именовању члана уредништва и одговорног уредника Службеног листа Општине Бачка Паланка.

Одборници Скупштине општине једногласно су усвојили предложени дневни ред са допуном. Уводно образложење у оквиру прве тачке дневног реда дао је Бранислав Шушница, председник Општине Бачка Паланка. Након расправе одборници су, већином гласова, усвојили Извештај о извршењу буџета Општине Бачка Паланка за период јануар-јун 2018. године.

Алексадар Богуновић, директор Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка, упознао је присутне о правном основу, садржини као и разлозима за доношење Решења о давању сагланости на измене Програма пословања и Плана инвестиција ЈКП „Комуналпројект“ за 2018. годину. По питању ове тачке дневног реда Одборничка група Српске радикалне странке уложила је Амандман. Одборници СО прво су се изјаснили већином гласова против усвајања Амандмана, а затим су већином гласова усвојили другу тачку дневног реда.

По трећој тачки дневног реда Доношење решење о давању сагланости на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2018. годину, известилац је био Драган Митровић, представник ЈП „Стандард“. Већином гласова одборницу СО су усвојили напред наведену тачку.

По четвртој тачки дневог реда Доношење Одлуке о изради измена Плана детаљне регулације Обровачки пут (Блок 39, и делова блокова 30, 29, 38 и 44 у Бачкој Паланци) извештавао је Никола Лалић, из Одељења за урбанизам и грађевинарство ОУ Општине Бачка Паланка, након чега су одборници већином гласова усвојили четврту тачку дневног реда.

Дарко Божовић, директор Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ био је известилац по петој тачки дневог реда Доношење решења о давању сагласности на измене Програма пословања и финансијског Плана Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2018. годину. Како дискусије није било, одборници су већином гласова усвојили пету тачку дневног реда.

Милица Стоисављевић, директор Туристичке организације Општине Бачка Паланка, извештавала је шесту тачку дневног реда Доношење решења о давању сагласности на ребаланс Финансијског плана Туристичке организације Општине Бачка Паланка за 2018. годину. Одборници Скупшине су већином гласова усвојили шесту тачку дневног реда.

По седмој тачки дневног реда Доношење Решења о давању сагласности на ребаланс на Финансијски план Установе Културни центар Бачка Паланка за 2018. годину, уводно образложење дао је Марко Кнежић, директор Установе, након чега су одборници Скупштине већином гласова усвојили ову тачку дневног реда.

По осмој тачки дневног реда Доношење Решења о давању сагланости на ребаланс Финансијског плана Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2018. годину известилац је била Ковиљка Добрић, директор Народне библиотеке, након чијег излагања су одборници Скупштине већином гласова усвојили осму тачку дневног реда.

Девета тачка дневног реда била је Доношење Решења на измене Финансијског плана и Годишњег оперативног плана Установе „Цетар за социјални рад“ Бачка Паланка за 2018. годину. Уводно образложење изнела је Вера Петровић, директор Установе, након чега су одборници СО већином гласова усвојили девету тачку дневног реда.

Известилац десете тачке дневног реда Доношење Одлуке о усвајању Акционог плана за укључивање грађана у процес доношење Одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у Општини Бачка Паланка 2018-2021. године. био је Бранимир Кузманчев, руководилац Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода, након чијег излагања су одборници СО већином гласова усвојили ову тачку дневног реда.

По једанаестој тачки дневног реда Доношење Решења о престанку дужности председника, заменика председника и чланова Комисије за доделу стипендија ученицима и студентима, дванаестој тачки Доношење решења о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за доделу стипендија ученицима и студентима и тринаестој тачки дневног реда Доношење Решења о разрешењу и именовању члана уредништва и одговорног уредника „Службени лист Општине Бачка Паланка“, извештавао је Мита Лачански, председник Скупштине општине. Све три напред наведене тачке усвојене су већином гласова одборника СО

У оквиру последње тачке дневног реда Одборничка питања, није било дискусије, те је председник Скупштине општине закључио 25. седницу Скупштине општине.

Пратите БПИНФО.РС на ФЕЈСБУКУ:
https://www.facebook.com/backapalankainfo

Аутор: БПинфо.рс