Уводи се униформно обележавање горива и у Србији

У Србији ће од 12. октобра почети да се примењује директива Европске уније о новом униформном обележавању горива, која треба да хармонизује идентификацију горива у целој Европи, изађе у сусрет садашњим и будућим потребама европског тржишта и обезбеди шири приступ алтернативним горивима.

Етикете различитог облика са новим ознакама горива биће обавезне на бензинским пумпама и на новим возилима свих категорија, која буду произведена после 11. октобра 2018.

Директива 2014/94/ЕУ Европског парламента и Савета важиће у свих 28 чланица Уније, као и у Србији, Македонији, Турској, Исланду, Лихтенштајну, Норвешкој и Швајцарској. Велика Британија би после Брегзита требало да одлучи о примени директиве. Поред обавезне јединствене етикете стандардизованог формата, на пумпама ће моћи да буду истакнуте и додатне информације на националним језицима, које ће корисницима помоћи да правилно изаберу гориво.

Етикете ће на бензинским пумпама морати да се налазе на спремнику за гориво и на врху пиштоља за точење горива. Етикете за дизел гориво убудуће ће бити четвртастог облика са ознаком Б7 и Б10, у зависности од постотка биогорива у дизелу и XТЛ за синтетичка дизел горива.

Етикете за бензин биће округле, са натписом Е5, Е10 или Е85, при чему бројеви означавају постотак биоетанола у мешавини горива. Течни гас који се користи као погонско гориво имаће етикету у облику ромба и ознаке Х2 за водоник, ЦНГ за компримовани природни гас, ЛПГ за течни нафтни гас и ЛНГ за течни природни гас.

Иако би из употребе требало да нестану старе ознаке, гориво ће у основи остати исто па тако ознаке за бензин Е5 и Е10 одговарају досадашњим ознакама СП98 и СП95. Дистрибутери су, ипак, указали да ће вероватно бити потребан извесни прелазни период и да нове ознаке можда неће осванути истог дана на свим пумпама.

Такође је и возачима старијих возила саветовано да се распитају коју количину биогорива, у првом реду етанола, њхов аутомобил може да поднесе.

Извор: 021 / Фото: 021.рс