Шта све банка тражи када купујете стан на кредит

Грађани се све чешће одлучују за стамбене кредите приликом куповине стана, јер су у овом тренутку код већине банака повољни услови, односно камате су ниске.

Тако се ови зајмови у еврима могу узети са роком отплате и до 30 година, са каматом од 2,20 до 2,90 одсто годишње. Учешће износи 20 одсто. Неколико банака одобрава стамбене кредите у динарима, али је камата знатно већа и износи седам одсто. Иако постоји валутни ризик, грађани се радије опредељују за кредите у еврима управо звог повољније камате. Клијент максимално може да оптерети плату ратом до 50 одсто.

Неке банке омогућавају грађанима да узму кредит без осигурања код Националне корпорације, да би смањили трошкове, као и без животног осигурања.

Они који размишљају о подизању кредита за стан или кућу треба добро да размисле да ли ће месечна рата износити више од трећине примања и да пажљиво, с правницима, прегледају понуде свих банака, наводе Новости. Месечна рата не би смела да буде већа од трећине плате на коју породица рачуна као на сигуран извор прихода. Многи се одлучују на рату која чини половину, па и више од половине редовних прихода, и убрзо се задужују преко сваке мере, јер са преосталим новцем не могу „нормално“ да живе.

Такође, треба пажљиво прегледати све понуде банака, читати између редова и замолити пријатеље правнике да то исто ураде. Наиме, већина људи која је спремна да подигне кредит, у жељи да се што пре скући, не жели да прочита клаузуле уговора које јасно кажу шта човека чека наредних 30 година.

И на крају, треба се добро наоружати стрпљењем, јер ће за цео поступак од предаје првог документа, па до реализације кредита проћи најмање два месеца. Наравно, исход је неизвестан, па да не бисте „бацили“ новац треба кренути мудро у читаву акцију куповине дома на кредит.

Шта је потребно како би се конкурисало за стамбени кредит?

Правила за конкурисање за стамбни кредит нису иста у свим банкама, али све траже исти број папира да би одобриле зајам:

1. Први документ је захтев за одобрење пласмана, а оригинал мора да буде оверен код послодавца. Дакле, кредит може да подигне само особа са сталним запослењем. Уз то се узима и решење о административној забрани – за кредите без девизне клаузуле, а два примерка се овере код послодавца.

2. Други документ је и потврда о сталном радном односу и дужини радног стажа, а оригинал мора да се овери код послодавца.

3. Очитана лична карта и фото-копија документа, као и извод банке за претходних 12 месеци о промету зарада, који се преузима у банци у којој запослени има текући рачун.

4. У Пореској управи се тражи ППДГ-2Р образац или решење о утврђивању пореза на доходак грађана (неопходан документ за све клијенте који су порески обвезници).

5. Оригинал купопродајног предуговора или уговора о куповини стана.

6. Из Катастра се узима оригинал власничког листа не старијег од 15 дана од дана подношења захтева.

7. Процена вредности некретнине над којом се конституише хипотека, а мора да је уради и овери овлашћени судски проценитељ.

8. Фото-копија правоснажног решења за одобрење изградње, пројекта и предмер и предрачун радова (уколико је реч о изградњи стамбеног објекта).

9. На обрасцу банке даје се изјава заложног дужника физичког лица о брачном статусу, и прилажу фото-копија личне карте заложног дужника и његовог брачног друга и уговор о кредиту (као доказ о стицању власништва).

10. Оригинал и фото-копија полисе осигурања винкулације. То је полиса осигурања некретнине над којом се конституише хипотека винкулирана у корист банке.

11. Оригинал оверене заложне изјаве (на дан исплате кредита) и оригинал оверене изјаве о упознатости брачног друга о успостављању хипотеке (на дан исплате кредита).

Извор: 021.рс / Фото: Илустрација