Многе државне установе неприступачне за особе са инвалидитетом

Домови здравља, филијале Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и просторије центара за социјални рад неприступачни су за грађане са инвалидитетом, закључак је Посебног извештаја Заштитника грађана „Приступачност за све“.

Анализа је обухватила 26 градова и општина, а како је објаснила помоћница генералног секретара Заштитника грађана Тања Длеск, канцеларије центара за социјални рад нису адекватне за кориснике који имају неку врсту инвалидитета.

Присутна је неадекватна организација здравствених служби, које су заправо распоређене у више разуђених објеката павиљонског типа, налазе су у вишеспратницама, па оне службе које се налазе на вишим спратовима потпуно су неприступачне„, објаснила је Длеск.

Она је објаснила да извештај нема за циљ да критикује рад било које институције или локалне самоуправе, већ да реално сагледа ситуацију на терену и узроке како би могла да предложи нека решења. „Домаћи прописи прате међународне прописе, али санкције које су предвиђене, нису довољне. Ми на терену нисмо закључили да је икада нека од тих санкција примењена. Ниједан грађевински инспектор никада није изрекао новчану казну“, казала је Длеск.

Предлог је да Министарство грађевинасртва, саобраћаја и инфраструктуре ревидира правни оквир, како би успоставило добар механизам наѕора, да санкције буду применљиве. „Препоруке су и јачање капацитета локалне самоуправе, континуирана едукација запослених, укључивање особа са инвалидитетом у све активности везане за приступачност“, рекла је Длеск и додала да је битно да локалне самоуправе донесу стратегије.

Заменица заштитника грађана Гордана Стевановић рекла је да локалне самоуправе као проблем често истичу то што немају довољно финансијских средстава. „Нису финансијска средства увек највећи проблем, дешава се да имате ограничена средства, али ако се добро планира и добро распореде нису проблем. Некада је много битније да имамо свест да нешто треба да урадимо и да кренемо у једном правцу, па ћемо једну по једну област да уредимо“, рекла је Стевановић.

Заменица директора Канцеларије за управљање јавним улагањима Сандра Недељковић рекла је да је приступачност објеката ушла у процедуру коју су добиле све локалне самоуправе, а да је та канцеларија обновила 193 објеката, у току је реконструкција 63, а пројектна документација ради се за 86 објекта.

Извршна директорка Националне организације особа са инвалидитетом Србије Иванка Јовановић је оценила да је највећи проблем што Србија нема свеобухватни план за обзбеђивање приступачности и отклањање остојећих баријера. „Додатни недостатак томе је чињеница што Србија већ две године нема Стратегију унапређења положаја осаоба са инвалидитетом и пратећи акциони план“, објаснила је Јовановић.

Аутор: Бета / Фото: Пиxабаy