Anketa: Stavovi mladih i starijih Bačkopalančana po pitanju demonstracija dijametralno različiti

BAČKA PALANKA: Povodom aktuelnih demonstracija u Beogradu i drugim gradovima Srbije izašli smo u centar Bačke Palanke i sproveli anketu na slučajnom uzorku. Pitali smo žitelje bačkopalančke opštine šta oni misle o demonstracijama. Odgovori su bili dijametralno različiti, a povezanost smo pronašli u godinama ispitanika. Pogledajte prilog.