У Новом Саду враћено 470 одузетих објеката

Foto: GRENEF

У протеклој години Агенција за реституцију донела је решења о враћању 523 некретнине – пословних простора, зграда као целина и станова.

Током 2018. године у натури је бившим власницима или наследницима враћено 311 пословних простора, 118 станова и 114 зграда.

Када је реч о неизграђеном грађевинском земљишту, враћено је 348 хектара и 39 ари. Лане је враћено 5.148 хектара шумског земљишта и 40.033 хектара пољопривредног земљишта.

По подацима Агенције за реституцију, укупно је највише објеката до сада враћено на територији београдских општина. Одмах иза њих по броју враћених објеката је Нови Сад са 470, од чега је 390 пословна простора, 50 станова и 30 зграда, пише „Дневник“.

Од осталих војвођанских градова, највише објеката враћено је у Суботици – 141, од чега 124 пословна простора, осам станова и девет зграда, затим у Панчеву – 125 објеката, односно 110 пословних простора, шест станова и девет зграда. У преосталим војвођанским општинама враћено је знатно мање објеката, а има и неколико локалних самоуправа у којима није донето ниједно решење о натуралном враћању одузете имовине. У питању су Тител, Сечањ, Оџаци, Опово, Мали Иђош, Ириг, Бачка Паланка и Бач.

Прва решења о враћању имовине у натури донета су 2012. године, што значи да је у протеклих шест година Агенција готово привела крају натуралну реституцију, док је остао део одузете имовине која из разних разлога не може бити враћена, већ ће бивши власници на други начин бити обештећени.

Аутор: Дневник