Траже да због лажног боловања следи отказ

Foto: Nova ekonomija

Предложене измене Закона о раду предвиђају да послодавци могу дати отказ запосленима који отварају лажна боловања, којих је у овом тренутку, како се процењује, око 30.000 на годишњем нивоу.

Како пише Нова економија, резултати контроле коју је прошле године урадио Републички фонд за здравствено осигурање показали су да је 2017. године око 11 одсто људи било на боловању из потпуно неоправданих разлога.

Предлагач ових измена је Привредна комора Србије, а њени представници објашњавају да је суштина њихових предлога да послодавац може да затражи извештај здравствене установе на основу кога би се утврдила основаност боловања, уколико је у току једног месеца проценат запослених који су били одсутни већи од десет одсто.

Ако се утврди да је дошло до злоупотребе права на боловање, предлажу да послодавац може запосленом да уручи отказ.

У Министарству рада кажу да ће се евентуалне измене и усвајање нове верзије закона наћи пред Народном скупштином тек средином наредне године, а до тада ће се разматрати све иницијативе и решења, па и она која се тичу спречавања и санкционисања злоупотребе боловања.

Од јануара до октобра 2017. године покренута су 1.322 поступка контроле боловања и то на захтев послодавца у 708 случајева, а матичне филијале у 445 случајева. У Министарству здравља најавили су да је то само почетак ригорознијих контрола и да ће доћи до детаљније провере отварања боловања због дијагноза на које се здрави људи најчешће „извлаче“.