Сваки шести средњошколац пробао дрогу, готово сваки конзумира алкохол

Foto: Pixabay

Резултати истраживања ризичних понашања код младих су показали да је сваки шести средњошколац узраста од 15 до 18 година пробао неку од дрога, при чему по учесталости марихуана, екстази и амфетамини чине 80 одсто те понуде, а сама марихуана је заступљена у 54 одсто случајева.

Чак 66 одсто средњошколаца познаје некога у свом непосредном окружењу ко користи дроге, а њих 43 одсто било је директно понуђено са неком дрогом до своје 18 године, што говори о доступности и високом нивоу изложености дрогама у овом развојном периоду.

„Када се упореди ово истраживање спроведено у јуну 2019. године са неким од претходних истраживања на исту тему, али на старијем узорку (од 15 до 30 година), где је дрогу пробало око 28 одсто исптаника, где је дрогом директно понуђено 59 одсто или где њих 74 одсто познаје некога у свом окружењу ко користи дрогу (у односу на овај узорак од 15 до 18 година, где је 16,5 одсто њих пробало, 43 одсто је било директно понуђена или 66 одсто има пример у свом окружењу), види се да је највећи део ових ризика присутан већ у том средњошколском узрасту до 18. године“, каже Милан Влаисављевић, директор Специјалне болнице за болести зависности „Вита“.

Што се тиче злоупотребе алкохола, чак 92,7 одсто средњошколаца је до своје 18. године имало искуства са алкохолом, док је њих 69,5 одсто који су га конзумирали имало и искуство пијанства. Ове вредности резултата су за неких 10 одсто увећане у односу на слично истраживање од пре четири године. Такође, 58,5 одсто средњошколаца потврђује да алкохол конзумира мање-више редовно и то најчешће приликом излазака у град викендом.

Први контакт са алкохолом у око 60 одсто случајева млади су имали у друштву вршњака, док је њих 40 одсто алкохол први пут пробало у оквиру породице, показала је статистика болницве „Вита“.

Када су у питању коцкарске игре, искуства са њима има укупно 45 одсто испитаних средњошколаца. Најчешће је заступљена кладионица у 49,3 одсто случајева, а затим „апарати“ 21,4 одсто и рулет 20 одсто.

Такође, код малолетних испитаника, скоро половина њих (чак 48 одсто) није наишла на било какву забрану одигравања игара и поред јасне законске регулативе по том питању. Са друге стране, од оних који су се суочили са забраном одигравања коцкарских игара због својих година (њих 52 одсто), више од 70 одсто су и поред те забране ипак успели у својој намери да је одиграју, најчешће на начин да су „замолили“ неког старијег да уплати уместо њих или су отишли до неког другог места где су им допустили, или су користили познанство са неким од запослених.

„Ови резултати указују на то да постоји потреба да сами приређивачи игара на срећу буду одговорнији у примени законске регулативе, али и то да саме законске препреке, без подизања нивоа свести код младих о потенцијалним ризицима у највећем броју случајева неће спречити овај вид ризичног понашања“, додаје Влаисављевић.

Специјална болница за болести зависности „Вита“ сваке године спроводи истраживања на ову тему у циљу подизања свести о штетном дејству дрога.