Јефтинија струја не стиже до 100.000 домаћинстава

Већ неколико година најсиромашнији грађани Србије, захваљујући Уредби о енергетски заштићеном купцу, имају могућност да део киловата, као и одређене количине природног гаса, потроше без плаћања.

Међу онима који остваре то право највише је оних који користе повластицу при плаћању струје јер енергетски заштићени купци имају право да без плаћања потроше одговарајући број киловата током целе године, док се повластица за природни гас може користити током грејне сезоне. У првој половини ове године право на бесплатне киловате остварило је око 75.000 домаћинстава, што је готово исто као и лане, док у односу на 2016. годину, када је право искористило око 65.000 домаћинстава, део потрошених киловата бесплатно користи око 10.000 домаћинстава више. На тероторији Новог Сада је до краја јуна поднето око 1.100 захтева, а статус енергетски угроженог купца стекло је 1.036 домаћинстава, док је прошле године то право имало њих укупно 1.715.
75.000 домаћинстава користи бесплатне киловате

Иако се приликом доношења ове уредбе процењивало да би право на ту бенефицију могло тиоствари и више од 200.000 домаћинстава, тај број до сада није достигнут. Разлози за далеко мање оних који су затражили и остварили статус енергетски заштићеног купца могли би бити недовоља информисаност грађана, неажурност појединих локалних служби, али и то што је потребно задовољити неколико критеријума, од којих су пресудни имовинско стање и приходи, као и број чланова домаћинства. Уз то, процедура за стицање статуса енергетски заштићеног купца подразумева да се грађани пријаве у локалним самоуправама и при том доставе доказе да су социјално угрожени, што значи да је потебно прибавити и приложити низ докумената и издвојити за то одређене паре.
200 киловата месечно бесплатно за четворочлану породицу

Уредбом је предвиђено да енергетски заштићени купци могу без плаћања да потроше одређени број киловата у зависности од броја чланова домаћинства. Домаћинство с једним чланом током целе године може бесплатно трошити 120 киловата месечно, с два и три члана 160, са четири и пет чланова 200, а домаћинства са шест и више чланова могу бесплатно трошити 250 киловата месечно. Да би се остварило право на статус енергетски заштићеног купца за једночлано домаћинство граница је приход до 14.116,35 динара, с два и три члана до 20.553,09, за породице са четири и пет чланова до 26.985,61, а са шест и више чланова до 33.935,92 динара.

Сарадња Владе и Светске банке
Број домаћинстава која су стекла статус енергетски заштићеног купаца и право да део потрошених киловата користе бесплатно је у првој половини ове године достигао укупан број оних који су то право остварили лане. Будући да је то мање од онога што се очекивало, Влада Србије, уз подршку Светске банке, ради на повећању броја домаћинстава која могу остварити то право.

Важно је и да они који се пријаве за добијање статуса енергетски заштићеног купца знају да се рачуни за струју морају плаћати редовно, односно не смеју да имају дуговања, али и да не троше више киловата од прописаних лимита јер се тиме обезбеђује да се део потрошених киловата не плаћа. Уколико се троши више струје од оне која обезбеђује право да се део електричне енергије троши бесплатно, рачун неће бити умањен. То, практично, значи да домаћинство може остварити право на умањење месечне обавезе за одређене количине електричне енергије уколико је месечна потрошња, у обрачунском периоду, сведена на 30 дана, мања или једнака четворострукој количини електричне енергије на које енергетски заштићени купац има право.

Извор: Дневник / Фото: Дневник