Енергетски ефикасан дом за старе

Foto: Dnevnik.rs

БАЧКА ПАЛАНКА: Са недавно одржана два округла стола на тему – „Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије”, као и „Примери доборе праксе” окончана је реализација пројекта на тему Примена обновљивих извора енергије у Бачкој Паланци.

Реч је о изради Акционог плана за подстицање повећања коришћења обновљивих извора енергије на територији ове општине. Пројекат је суфинансирао Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Домаћини су, између осталог, рекли да реализација пројекта представља подстицај укупном привредном и друштвеном развоју општине. Као добри почеци су резултати у примени обновљивих извора енергије у виду коришћења биљних остатака у когенеративним постројењима за производњу електричне и топлотне енергије, примена топлих пумпи у индустрији, те коришћење соларних система у производњи електричне енергије и добијању топле воде.

Стручњаци су оценили да биогасно постројење овдашњег АД „Будућност” представља добар пример, а реализоване мере унапређења енергетске ефикасности Герентолошког центра у Бачкој Паланци увеле су тај објекат у категорију енергетски ефикасних. То је можда једини објекат јавне намене на територији бачкопаланачке општине у тој категорији. Баш један од циљева овог пројекта био је да сними постојеће стање потрошње енергије и давање процена и предлога пројеката у циљу реализације стратегије одрживог развоја локалне самоуправе 2014-2020. године и израда акционог плана како би се подстакло коришћење обновљивих извора енергије.