Александар Борковић: Туристички потенцијали Бачке Паланке

Студенти Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, који у партнерству са факултетима из подунавских метропола реализују међународни пројекат “Данубе урбан бранд”, посетили су Бачку Паланку, како би се упознали са туристичким потенцијалима општине.

Циљ пројекта је стварање просторно–културне мреже, која повезује насеља и заједнице, дуж тока Дунава у један туристички бренд.